Søvnkurs i Bergen 21.-22. november

Invitasjon til kurs om

Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis.

Utredning og behandling.

Sted og tid:

Clarion Hotel Admiral

C. Sundtsgt. 9, 5004 Bergen

21. november – 22. november 2024 (uke 47)

Universitetet i Bergen/Nasjonalt senter for søvnmedisin/Bergen søvnsenter

 

Ikke-medikamentell behandling (kognitiv terapi, søvnrestriksjon, stimulus kontroll, lysterapi) av søvnproblemer har fått mye omtale de siste årene. Kurset formidler oppdatert kunnskap om slik behandling.

 

Målgruppe:

Leger i primærhelsetjenesten, psykiatri, lungemedisin, indremedisin, øre-nese-hals, nevrologi, barne-ungdomspsykiatri, arbeidsmedisin, og tilsynsleger ved sykehjem.

Kurset er godkjent for spesialitetene allmennmedisin (klinisk emnekurs i psykiatri), psykiatri, nevrologi, indremedisin, lungesykdommer, ØNH-sykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, fysikalsk medisin og rehabiliteringmed 16 timer. Godkjent for spesialiteten arbeidsmedisin med 8 timer.

 

Psykologer. Godkjent som vedlikeholdskurs for psykologspesialister med 16 timer (godkjenning gjelder til 24.9.25).

 

Innhold / målsetting:

Innføring i kunnskap og teorier om søvnfysiologi og døgnrytmeregulering. Ikke-medikamentell behandling av søvnvansker. Den teoretiske bakgrunn for og praktiske applikasjon av lys og lysbehandling ved søvnproblemer, vinterdepresjoner og andre psykiske lidelser. Medikamentell behandling, inkludert melatonin, ved søvnproblemer.

 

 

 

 

Læringsmål: 

FKM 19, 20, 22, 34.

ALM 022, 024, 026, 032, 037, 041, 030, 029, 028, 044, 045, 049, 050, 057, 061, 072, 074, 076, 078, 081, 083, 084

 

Kursledelse:

Professor emeritus dr. med. Fred Holsten,

Nasjonalt senter for søvnmedisin

Professor dr. med. Bjørn Bjorvatn,

Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB og Nasjonalt senter for søvnmedisin

 

Kurssted:

Clarion Hotel Admiral

C. Sundtsgt. 9, 5004 Bergen Tlf.: 55 23 64 00

 

Kursavgift/dagpakke:

Etter legeforeningens satser for 2-dagers kurs (per 1.1.24 kr. 4200,-)og to dagpakker (lunsj, kaffe, frukt, kake, møterom, internett) kr. 1580,-

 

Påmeldingsfrist:

Helst før 20. oktober, 2024

Påmelding, helst på epost, til:

Fred Holsten

Kalfarveien 65

5022 Bergen

Epost: fred@uib.no

 

NB! Påmelding er bindende. Ved spørsmål:

Fred Holsten​​90 27 39 80

Bjørn Bjorvatn 91 14 02 69

 

 

 

Program:

Torsdag 21. november

09.00 – 09.15Holsten​​​Velkommen og registrering.

09.15 – 10.00Bjorvatn​​​Bergen Sleep Knowledge Questionnaire. Forekomst av søvnproblemer.

10.10 – 10.50Bjorvatn​​​Basale mekanismer ved søvn- og døgnrytmeregulering.

11.00 – 11.45Bjorvatn​​​Forts om basale mekanismer.

11.55 – 12.40Bjorvatn ​​Ikke-medikamentell behandling av insomni.

12.40 – 13.30​​​​Lunsj

13.30 – 14.15Holsten​​​Gruppearbeid med insomni-kasus.

14.30 – 15.15     Holsten​​​Søvnproblemer ved psykiske lidelser.

15.30 – 16.15Holsten​​​Forts om søvnproblemer ved psykiske lidelser.

16.30 – 17.00Holsten​​​Vinterdepresjoner.

 

Fredag 22. november

 

08.30 – 09.15Bjorvatn​​​Døgnrytmeforstyrrelser – faseforskyvninger.

09.25 – 10.10Bjorvatn​​​Døgnrytmeforstyrrelser – jetlag og skiftarbeid.

10.20 – 11.00Bjorvatn​​​Restless legs og periodiske beinbevegelser under søvn.

11.10 – 11.50Bjorvatn​​​Parasomnier.

12.00 – 12.40Holsten​​​Gruppearbeid forsinket søvnfaselidelse-kasus.

12.40 – 13.30​​​​Lunsj

13.30 – 14.10Holsten​​​Hypersomnier.

14.20 – 15.00Holsten​​​Sovemidler.

15.10 – 15.30Bjorvatn/Holsten​​Praktisk veiledning i bruk av søvndagbøker, søvnrestriksjon, stimulus-​​​​​​kontroll behandling, lysbehandling, melatonin, hypnotika og antidepressiva

15.40 – 16.20Bjorvatn/Holsten​​Bergen Sleep Knowledge Questionnaire på nytt. Kursevaluering.

 

 

—————————————————————————————————————

Påmelding til kurs om

Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis.

Utredning og behandling.

 

Clarion Hotel Admiral

C. Sundtsgt. 9, 5004 Bergen

21. november – 22. november 2024 (uke 47)

Nasjonalt senter for søvnmedisin/ Bergen Søvnsenter / UiB

Navn:______________________________________________________________________________

 

Yrke/Tittel:_________________________________________________________________________

 

Adresse:__________________________________________________________________________________

 

Tlf. arbeid:_____________________ Tlf. privat:___________________

 

Epost:_________________________________________________________________

 

NB!!! Husk full adresse og epostadresse, slik at vi kan sende innbetalingsinformasjon til rett sted.

Kursavgift etter legeforeningens satser for 2-dagers kurs + dagpakker kr.1580,- (inkluderer lunsj begge dager).

 

Svarfrist 20. oktober. Bindende påmelding. Send påmelding til:

Fred Holsten

Kalfarveien 65

5022 Bergen

Epost: fred@uib.no       Tlf: 90 27 39 80