Anbefalinger for søvndiagnostikk og behandling

Norske anbefalinger, søvnsykdommer:

Døgnrytmeforstyrrelser, publisert 2023:

https://helse-bergen.no/seksjon/sovno/Documents/Nasjonal%20anbefaling%20for%20utredning%20og%20behandling%20av%20d%C3%B8gnrytmelidelser.pdf

Norske diagnostiske anbefalinger publisert 2018:

http://online.fliphtml5.com/xmiv/rwez/#p=1

Versjon uten illustrasjoner:

    Norske retningslinjer for søvndiagnostikk


2017: Anbefaling insomni

https://helse-bergen.no/seksjon/sovno/Documents/Nasjonal%20anbefaling%20for%20utredning%20og%20behandling%20av%20insomni.pdf


Svenske diagnostiske retningslinjer:

    Sesar riktlinjer

Svenske retningslinjer for behandling med positivt luftveistrykk: https://registercentrum.blob.core.windows.net/sesar/r/Riktlinjer_for_utredning_av_misstankt_somnapne_hos_vuxna-8–r1lwpRBloV.pdf

Amerikanske retningslinjer behandling

https://aasm.org/clinical-resources/practice-standards/practice-guidelines/

 

Foreslåtte norske anbefalinger for behandling med PAP, publisert i tidsskriftet «Søvn» nr 1 2020:
https://helse-bergen.no/seksjon/sovno/Documents/Kunnskapsbasert%20retningslinje%20om%20oppstart%20og%20oppfølging%20av%20behandling%20med%20CPAP.pdf