Somnolog? -Veileder for den som skal signere

Norsk forening for søvnmedisin (NOSM) ønsker flere somnologer i Norge. Tittelen gis av den Europeiske Søvnforskningsforeningen (ESRS). Kravene er publisert her: https://esrs.eu/sleep-medicine-examination/requirements/somnologists/

NOSM tilbyr gratis konsultasjon (kontakt post@nosm.no) til alle overordnede som blir forespurt å signere følgende praksiskrav fra ESRS:  

I Norge finnes få søvnsentre som håndterer alle søvnlidelser. Det vil derfor kunne være utfordrende å oppfylle ESRS-kriteriene til praksis ett arbeidssted. Kortvarige vikariater/hospitering på andre avdelinger vil være nødvendig for å dekke bredden av søvnmedisinske tilstander slik det kreves av ESRS. Det finnes sentre/avdelinger som kan tilby slik hospitering, og NOSM kan kontaktes for mer informasjon. For den teoretiske delen bør de norske søvnkursene som er listet opp nederst i dokumentet være et minimum. På to av disse vil insomnibehandling (CBTi) gjennomgås grundig og vil for de fleste spesialiteter dekke kravet om kjennskap til behandling av insomni.


A. Praksiskrav (uautorisert oversatt fra engelsk til norsk)

Kandidaten må skaffe en skriftlig erklæring fra lederen av det søvnmedisinske senteret (SMC) hvor størstedelen av opplæringen ble gjennomført. Erklæringen må spesifisere tilfredsstillende og uavhengig utførelse av følgende:

Minimum 12 måneder på heltid (eller tilsvarende varighet hvis deltid) tilbrakt i SMC. Dersom søkeren har arbeidet i mer enn én SMC, skal det ha vært tilbrakt minimum 6 måneder ved ett av sentrene.

Søkeren bør ha lang erfaring innenfor sitt spesialfelt, med tilstrekkelig erfaring på tvers av andre søvnsykdommer for å sikre trygg og kompetent praksis. Dette inkluderer spesialisert evaluering og klinisk behandling av minst 100 pasienter fra de ulike disiplinene innen søvnmedisin (inkl. søvnrelaterte respirasjonssykdommer, insomnier, hypersomnier, søvnrelaterte bevegelsessykdommer, døgnrytmesykdommer, parasomnier).

I forhold til vurdering og oppfølging av søvnsykdommer bør erfaring omfatte en rekke prosedyrer, inkludert:

Leger: Klinisk intervju, bruk av diagnostiske kriterier og klassifikasjonssystemer, bruk av søvndagbøker, spørreskjemaer og vurderingsskalaer, psykometrisk evaluering samt fysiologisk overvåking.

Psykologer: Klinisk intervju, bruk av søvndagbøker, spørreskjemaer og vurderingsskalaer, psykometrisk evaluering samt fysiologisk overvåking.

Søvnforskere: Tolking av søvndagbøker, spørreskjemaer og vurderingsskalaer, psykometrisk evaluering samt fysiologisk overvåking.

Søkeren bør ha erfaring med aktigrafi og polysomnografi (med oppkobling, nattovervåking og skåring, tolkning og rapportering av studier), ambulatorisk kardiorespiratorisk registrering, og multippel søvnlatenstest (MSLT) eller Maintenance of Wakefulness Test (MWT) prosedyrer.

I forhold til behandling bør søkeren (unntatt søvnforskere) ha generiske ferdigheter, inkludert pasientopplæring, behandlingslevering, fremdriftsgjennomgang, motivasjon og støtte.

Søkeren bør ha kunnskap om hvordan man jobber som del av et flerfaglig team, inkludert for eksempel søvnteknikere og sykepleiere.

Søkeren bør også ha lang erfaring innenfor sitt fagområde. Følgelig er det anerkjent at erfaring med behandlingsmodaliteter vil variere (f.eks. lege – farmakoterapi, CPAP;

 

Psykolog – kognitiv atferdsterapi, andre relaterte terapeutiske prosedyrer;

 

Sleep Scientist – forfatter i fagfellevurderte artikler om søvn).

 

Det forventes at av de minimum 100 tilfellene som er evaluert, vil minst 75 % involvere aktiv håndtering av en eller flere behandlingsepisoder og overvåking av pasientens fremgang og resultat. Dette hensynet gjelder både for leger og psykologer.

 

Det er anerkjent at søvnforskere kanskje ikke har en klinisk lisens, eller kan ha forskjellige roller i en SMC. Likevel bør tilsvarende nivåer av erfaring og ekspertise innen søvnmedisin demonstreres i søknaden og støttebrevet.

 

Det skal bemerkes at noen av de ovennevnte erfaringene og kompetansene kan demonstreres gjennom perioder med formelle studier og opplæring på godkjente søvnmedisinkurs som har en praktisk komponent. Slik erfaring og/eller kvalifikasjoner bør spesifiseres av søkeren.

 

B. Teoretisk kunnskap

 

*Søkeren må demonstrere kunnskap om emnene spesifisert i katalogen over kunnskap og ferdigheter. Dette kan oppnås ved en oversikt over deltatte kurs, eller gjennom en universitets- eller nasjonal søvnmedisingrad eller sertifisering.

 

* Alternativt kan et detaljert referansebrev fra en annen ESRS-somnolog sendes inn.

 

Litteratur:

A. Siste utgave av ESRS Sleep Medicine Textbook
B. Skåring og tolking av søvnundersøkelser vil baseres på nyeste utgave AASM Scoring Manual Version 2.6.

 

Norske anbefalte søvnkurs:

1. SOVno kurs: «Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Utredning og behandling». 2-dagers kurs primært for fastleger og psykiatere om alle typer søvnsykdommer, med fokus på insomni, døgnrytmesykdommer og kobling til psykisk helse.
2. SOVno kurs: «Søvnsykdommer, med fokus på utredning og behandling av søvnapne og hypersomnier». 3-dager kurs primært for sykehusleger (NevSom er ansvarlig for faglig innhold om CNS hypersomnier).
3. NOSM/NevSom/SOVno kurs: 4-dagers kurs for alle typer leger og psykologer om søvnsykdommer hos barn og unge inkl insomni-workshop
4. Polysomnografi –skåring av søvn og søvnrelaterte hendelser – 2-dagers kurs for nybegynnere
5. Polysomnografi – skåring av søvn og søvnrelaterte hendelser – 2-dagers kurs for viderekomne

.