Medlemskap

For å bli nytt medlem i Norsk Forening for Søvnforskning og Søvnmedisin må det sendes en E-post til post@nosm.no.

Kravet for medlemskap er at søker har helsefaglig utdannelse på minst bachelornivå eller annen søvnrelevant utdannelse på minst bachelornivå (for eksempel mastergrad i biologi eller kjemi).

Studenter som er i ferd med å ta helsefaglig utdannelse eller annen søvnrelevant utdannelse kan også bli medlem. Det er styret som avgjør spørsmål om medlemskap.