Søvnkurs i Oslo 29.-30. august

https://www.legeforeningen.no/kurs/2023/12/35890/#tab1


Invitasjon til kurs om

Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis.

Utredning og behandling.

Sted og tid:

Thon Hotel Opera

Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo

29. august30. august 2024

Universitetet i Bergen/Nasjonalt senter for søvnmedisin/Bergen søvnsenter

 

Ikke-medikamentell behandling (kognitiv terapi, søvnrestriksjon, stimulus kontroll, lysterapi) av søvnproblemer har fått mye omtale de siste årene. Kurset formidler oppdatert kunnskap om slik behandling.

 

Målgruppe:

Leger i primærhelsetjenesten, psykiatri, lungemedisin, indremedisin, øre-nese-hals, nevrologi, barne-ungdomspsykiatri, arbeidsmedisin, og tilsynsleger ved sykehjem.

Kurset er godkjent for spesialitetene allmennmedisin (klinisk emnekurs i psykiatri), psykiatri, nevrologi, indremedisin, lungesykdommer, ØNH-sykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, fysikalsk medisin og rehabiliteringmed 16 timer. Godkjent for spesialiteten arbeidsmedisin med 8 timer.

 

Psykologer. Godkjent som vedlikeholdskurs for psykologspesialister med 16 timer (godkjenning gjelder til 24.9.25).

 

Innhold / målsetting:

Innføring i kunnskap og teorier om søvnfysiologi og døgnrytmeregulering. Ikke-medikamentell behandling av søvnvansker. Den teoretiske bakgrunn for og praktiske applikasjon av lys og lysbehandling ved søvnproblemer, vinterdepresjoner og andre psykiske lidelser. Medikamentell behandling, inkludert melatonin, ved søvnproblemer.

 

 

 

 

 

Læringsmål: 

FKM 19, 20, 22, 34.

ALM 022, 024, 026, 032, 037, 041, 030, 029, 028, 044, 045, 049, 050, 057, 061, 072, 074, 076, 078, 081, 083, 084

 

Kursledelse:

Professor emeritus dr. med. Fred Holsten,

Nasjonalt senter for søvnmedisin

Professor dr. med. Bjørn Bjorvatn,

Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB og Nasjonalt senter for søvnmedisin

 

Kurssted:

Thon Hotel Opera

Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo

Tlf.: 55 23 64 00

 

Kursavgift/dagpakke:

Etter legeforeningens satser for 2-dagers kurs (per 1.1.24 kr. 4200,-)og to dagpakker (lunsj, kaffe, pauseserveringer, møterom, internett) kr. 2190,-

 

Påmeldingsfrist:

Helst før 20. juni, 2024

Påmelding, helst på epost, til:

Fred Holsten

Kalfarveien 65

5022 Bergen

Epost: fred@uib.no

 

NB! Påmelding er bindende. Ved spørsmål:

Fred Holsten​​90 27 39 80

Bjørn Bjorvatn 91 14 02 69