Oppsummering av Nordisk søvnkongress 2021

https://www.nsc2021.fi/

Vi ønsker å takke organisasjonskomiteen og alle bidragsytere fra NOSM.

Gratulerer til Hilde Therese Juvodden med flott representasjon for Norge i Young Scientist Symposium. Gratulerer også til Lie Åslund fra Karolinska institutet for beste presentasjon i symposiet.

Gratulerer også med flott innsats fra det norske «landslaget» og vinneren Estland.

 

Stemningsrapport fra Akershus: