Philips har trukket CPAPer fra det amerikanske markedet, men ikke det europeiske

De fleste maskiner fra Philips har et lydisolerende skum som kan avgi partikler til luftveiene. CPAPene er trukket fra markedet i USA, men ikke i Europa. Norsk forening for Søvnmedisin har ikke mottatt informasjon fra Philips Norge om hva firmaet anbefaler for norske pasienter. Selskapets norske internettside for helsepersonell, https://www.philips.no/healthcare,  mangler informasjon om saken som på Twitter omtales «#FOAMGATE».

AASM har publisert følgende veiledning for amerikanske leger på sine internettsider: https://aasm.org/clinical-resources/guidance-philips-recall-pap-devices?utm_source=MarketingCloud&utm_medium=email&utm_campaign=AASM+guidance+in+response+to+Philips+recall+of+PAP+devices&utm_content=View+Guidance&utm_term=003410000140xuTAAQ