Disputas 9. Oktober

Kristine Stangenes disputerer for ph.d.–graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Sleep habits and sleep problems among children born extremely preterm: A Norwegian population-based cohort study». Disputas fredag 9 oktober 2020 kl. 12:15

Prøveforelesning «Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn og unge, indikasjon [ ... ]  Les mer