VIL DU DELTA i en NY STOR internasjonal spørreundersøkelse om søvn?

Gå til www.sovno.no for å delta!

Målsetningen med undersøkelsen er å forstå mulige effekter av covid-19 pandemien på søvn, utmattelse, velvære og fungering. Undersøkelsen går samtidig i 16 land rundt om i hele verden. Personer som har hatt covid-19 er spesielt velkomne til å besvare spørsmålene.