Utvidet frist for symposieforslag til 15. januar

Nordisk søvnkongress arrangeres 18.-20. mai 2023 i Reykjavik. symposiefrist er nå 15. januar. Abstractfrist 28. februar.

mer informasjon på https://nsc2023.is/