Tone Elise Gjøtterud Henriksen disputert

Tone Elise Gjøtterud Henriksen disputerte 23. oktober for ph.d.–graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Blue-blocking glasses as adjunctive treatment for bipolar mania — and exploration of motor activity patterns in serious mental disorders».

NOSM gratulerer