Søvnkurs i Linköping

SFSS kurs: Sömnfysiologi och basal sömnvetenskap för tandläkare, BMA och sjuksköterskor.
Denna kurs är den första i en serie av tre som syftar till ackreditering som sömnspecialist av personer som tillhör ovan nämnda yrkesgrupper.
Kursinnehåll: Sömnens neurobiologi, dygnsrytm, sömnstörningar, effekter av sömnbrist, metoder att mäta sömn, kurvtolkning, odontologisk sömnmedicin och behandling med oral apparatur. Kursen kommer att avslutas med ett skriftligt prov.
Tid och plats: Hotell Scandic City, Linköping 17-19 oktober 2018.
 Lärare: professor Eva Svanborg, med. dr. Martin Ulander samt professor Åke Tegelberg.
Kursavgift: 5000:-.
Preliminär anmälan kan göras till eva.svanborg@liu.se. Definitiv anmälan görs senare i och med betalning av kursavgift till kongressbyrå.
 
SFSS grundkurs Sömn och sömnrelaterade sjukdomar.
Denna kurs riktar sig till alla som önskar vidga sitt vetande omkring sömn i allmänhet. Den ingår inte i föreningens program för ackreditering som sömnspecialist. Deltagande kräver medlemskap i SFSS, men personer med olika bakgrundskunskap är alla välkomna.
Tid och plats: Frimurarhotellet, Linköping 19-23 november 2018.
Kursinnehåll: Sömnbehov och konsekvenser av sömnbrist. Dygnsrytm, reglering av sömn och vakenhet. Sömn och immunförsvar. Översiktlig klassifikation av sömnrelaterade sjukdomar. Utförligare beskrivningar av andningsrelaterade sjukdomar, insomni, narkolepsi och restless legs. Sömn och smärta. Sömnstörningar i olika åldrar. Olika metoder att mäta sömn och sömnstörningar, kurvtolkning i grupp. Kursen avslutas med ett skriftligt prov.
Lärare: professor Eva Svanborg samt med.dr. Martin Ulander
Kursavgift: 5000:-.
Preliminär anmälan kan göras till eva.svanborg@liu.se. Definitiv anmälan görs senare i och med betalning av kursavgift till kongressbyrå.