Rastløse Bein (RLS) koster!

En ny rapport fra Det europeiske Hjernerådet (European Brain Council) viser at pasienter med sykdommen Rastløse Bein (RLS) ofte får feil diagnose og feil behandling. Dette gjør RLS til en av Europas dyreste nevrologiske lidelser.
Rastløse Bein (Restless Legs Syndrome, RLS) er en alvorlig nevrologisk sykdom som er sterkt utbredt, men som ofte ikke blir gjenkjent og ikke får riktig diagnose. Dette gir ofte manglende behandling eller feilbehandling. Dette fører igjen til unødig lidelsestrykk for pasienter, og gir store og unødvendige utgifter på helsebudsjettene i Europa. Ofte har leger og helsearbeidere manglende kunnskap om RLS, slik at pasientene ikke får annet valg enn å fortsette å lide. Like alvorlig er feildiagnostisering, som ofte fører til behandling som ikke treffer.
Rapporten Verdien av behandling av hjernesykdommer i Europa (The Value of Treatment for Brain Disorders in Europe) er utført av medisinske forskere og eksperter fra London School of Economics i landene Tyskland, Frankrike og Italia. Rapporten avdekker alvorlig mangel på relevant behandling av RLS. Kostnadene ved feildiagnose og feilbehandling av RLS er større enn for Parkinsons sykdom, Multippel Sklerose (MS) og Epilepsi til sammen. Delvis skyldes dette den større utbredelsen av RLS i befolkningen.
Rapporten betoner hvor viktig det er med tidlig diagnose og behandling, og viser et akutt behov for bedre opplæring om RLS i utdannelsen av leger og helsepersonell. Rapporten påpeker også at det trengs mer forskning på årsakene til RLS, og på å utvikle nye behandlingsmåter for å redusere pasienters lidelse.
EU bruker litt over tre Euro (ca 30 kroner) per år per pasient på hjerneforskning, og i mange europeiske land blir tilgangen på behandling stadig dårligere, ikke bedre. I følge en analyse fra 2010, er det 165 millioner europeere som rammes av psykiske og hjernerelaterte sykdommer, med en kostnad på hele 800 milliarder Euro (8000 milliarder kroner) per år. Rapporten Verdien av behandling av hjernesykdommer i Europa dekker en rekke psykiske og hjernerelaterte sykdommer, blant annet Schizofreni, Alzheimers, Migrene, Hydrocephalus (NPH), Multippel Sklerose, Slag, Parkinsons, Epilepsi og Rastløse Bein (RLS), og undersøkte den totale kostnaden ved manglende behandling av sykdommene. Rapporten anbefaler ny investering i forskning, tidligere avdekking og bedre behandling av hjernesykdommer.
For mer informasjon:
http://www.braincouncil.eu/activities/projects/the-value-of-treatment