Mikrointervensjon

NOSM.no har fått følgende tips til mikrointervensjon fra spesialist i allmenmedisin, PhD, Olav Thorsen:

Mange kommer for å få fornyet en resept på f.eks. Imovane, som de har brukt i mange år. Jeg skriver da på resepten: «Tas etter kl. 23, etterat du har lagt deg og talt langsomt til 100.» Samtidig instruerer jeg pasientene i å telle inspirasjon/ekspirasjoner. Min erfaring er at mange sovner før de er kommet til 100, og at sovetabletten ligger igjen på nattbordet. De bruker altså mindre enn en per dag, som er målet.

Mange leger skriver «Ved søvnvansker» eller tas 1/2 time før sengetid. Dette mener jeg er en uriktig instruksjon, i og med den raskt innsettende effekten av diazepam.

Dette var et flott initiativ! Vi oppfordrer også andre til å sende oss tips på mikrointervensjon. Send også gjerne e-post til post@nosm.no for kostnadsfritt å bli medlem i foreningen.