Innspill til ny hjernehelsestrategi

«Helsedirektoratet (HDir)  skal på oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet utarbeide ny Hjernehelsestrategi. Hjernehelsestrategien handler i første rekke om ansvaret til helse- og omsorgstjenesten i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Den gir retning for forebyggende tiltak, brukermedvirkning, helse- og omsorgstjenester og forskning. Den første strategien går ut i 2024, og neste strategi skal lanseres våren 2025. I forrige strategi var søvn uteglemt (!). NOSM arbeider derfor med å utarbeide innspill som skal sendes HDir innen fristen 20.juni. Dette er en åpen innspillsrunde der alle som ønsker kan sende innspill.

Les mer her: Send oss dine forslag til oppdatert hjernehelsestrategi – Helsedirektoratet

NOSM oppfordrer de med gode forslag til hvordan løfte søvnfeltet – både som forebyggende folkehelsetiltak og tilbud til søvnpasienter om å sende inn forslag!»