Hanne Siri Amdahl Heglum – Doktorgradsprøve 28. april 2023 ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Hanne Siri Amdahl Heglum, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, har fått antatt avhandlingen 

“Contact-free actigraphy
Measuring sleep with a radar sensor”

til forsvar for graden ph.d. i medisinsk teknologi ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Kandidatens veiledere har vært 

Førsteamanuensis Morten Engstrøm, 

Professor Trond Sand, NTNU, 

Forsker Håvard Kallestad, NTNU og

Professor Dag Wisland, UiO/Novelda  

 

Følgende bedømmelseskomité har vurdert det innleverte arbeidet:

  • Professor Sebastiaan Overeem, Eindhoven University of Technology
  • Senior Researcher Julie Anja Engelhard Christensen, T&W Engineering
  • Postdoktor Maria Hrozanova, NTNU

 

Prøveforelesningen (oppgitt emne) finner sted fredag 28. april 2023 kl. 10:15 i auditorium MTA, Fred Kavli.

Tittel: “Mechanisms and functions of circadian and ultradian sleep regulation”

 

Disputas finner sted fredag 28. april 2023 kl. 12:15 i auditorium MTA, Fred Kavli.

Professor Sebastiaan Overeem er oppnevnt som førsteopponent og Senior Researcher Julie A. E. Christensen er oppnevnt som andreopponent.

NN vil lede disputasen (annonseres senere)