Generalforsamling i NOSM mandag 20 november kl 19 per Zoom

Alle tidligere generalforsamlinger har vært fysiske. Nå prøver vi for første gang digital generalforsamling – påmelding: E-post til morten.engstrom@ntnu.no

Innspill til valgkomiteen må sendes valg-komiteens leder ‘Bjørn Bjorvatn’ Bjorn.Bjorvatn@uib.no senest 13. november.

 Agenda for generalforsamling:

Kort «2 årsberetning»

Gjennomført aktivitet.

Økonomi.

Forslag til ny valgordning (sendt per mail til alle medlemmer)