Generalforsamling gjennomført på Solstrand

Årets generalforsamling ble gjennomført på Solstrand 15. November. Foreningens statutter vil bli oppdatert på nosm.no og referat vil bli publisert.

Valg av erstatter for Michaela Gjerstad ble utsatt i håp om å rekruttere et styremedlem fra Nord Norge. Vi ønsker å takke Michaela for mange års innsats, inkludert lederskapet frem til 2016.