Generalforsamling 15. november

Følgende innkalling til foreningens medlemmer er sendt på epost fra NOSMs leder, Morten Engstrøm:

 

Hei alle NOSM’ere

Mandag 15/11 kl 16-17 holder vi generalforsamling på Solstrand (Nasjonal søvnkonferanse, SOVno, Bergen). Det ideelle ville vært om vi kunne fått til en hybrid-løsning der det også var mulig å delta digitalt i tillegg til fysisk oppmøte. Det er imidlertid krevende å få til gode hybridløsninger og holde oversikt over deltakere etc. Vanskelig å love at vi får til en god løsning for det denne gangen. Dersom noen har innspill til generalforsamlingen er det også mulig å sende inn det nå på forhånd.

Foreløpig agenda (Vi har kun 1 time tilgjengelig)

1 Oppsummering av NOSM-aktiviteter siden forrige generalforsamling 2019.

2 NOSM-aktiviteter fremover. Bl. A. kurs osv.

                              Dessuten, pandemien har gjort oss mer digitale – kan utnyttes bedre. Norge er langstrakt. Lettere å møtes digitalt (ikke hybrid) fremover uten behov for å reise? – selv om det er hyggeligst å møtes fysisk.

                               Formell søvnutdanning i Norge? Nordisk samarbeid? Europeisk/ESRS-løsning?

3 Medlemmer og e-post.

4 Oppdatering av tekst om styremedlemmer. Vedtak fra 2019 og ev tillegg.

5 Økonomi (Harald)

6  Nettside/informasjonsflyt (Harald)

7 Valg av nytt styre* (Berit)

*Styret velges for 2 år av gangen  og består av 8 personer.

I henhold til vedtektene bør styret ha bred faglig profil med ideelt minst tre medisinere som representerer ulike medisinske spesialiteter, og skal også ideelt sett ha en bred geografisk representasjon, med flere helseregioner representert. De nasjonale kompetansetjenestene for søvnsykdommer bør også være med.

Styret har de siste 2 år bestått av Morten Engstrøm (leder, klinisk nevrofysiolog, Helse Midt), Sigurd Aarestad (nestleder, lungespesialist, Helse SørØst), Harald Hrubos-Strøm (kasserer, ØNH, Helse SørØst), Berit Hjelde Hansen (barne- og ungdomspsykiatri, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, NevSom), Karoline Cecilie Lode (pediatri, Helse Vest), Bjørn Bjorvatn (allmenmedisin, Nasjonal Kompetansetjeneste for søvnsykdommer, SOVno), Jelena Mrdalj (basalforskning), Michaela Gjerstad (nevrolog, Helse Vest).

Alle styremedlemmer med unntak av Michaela Gjerstad stiller til gjenvalg.

Forslag til kandidater til styret sendes leder av valgkomiteen Berit Hjelde Hansen innen lørdag 13/11-2021 kl 24: bihn@ous-hf.no.»

Morten