Feil i fylkesmannen i Oslo og Viken sin nyhetssak om helsekravet ved søvnapné:

Fylkesmannen i Oslo og Viken publiserte 2. juni en nyhetssak om fortolkning av helsekrav til førerkortet for pasienter med søvnapné. Dette førte til en massiv reaksjon fra spesialister i øre- nese- hals, nevrologi og lungemedisin. Nyhetssaken ble etter vurdering av innspillene fjernet den 20. juli og erstattet med følgende tekst: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/helse-omsorg-og-sosialtjenester/forerkort/osas/

NOSM ønsker å presisere at det ikke er et krav om å være spesialist i øre- nese- hals, nevrologi eller lungemedisin for å attestere symptomkontroll ved søvnapné. Slik attestasjon gjøres fremdeles av fastlege som kjenner pasienten på bakgrunn av opplysninger fra behandler i spesialisthelsetjenesten.