#ESRS2020: Førerkortdebatt:

Paneldebatt oppsummert: Vi må stole på det pasienten forteller om søvnighet bak rattet.

Diskusjonspunkter: