Covidsymptomstudien og en takk for følget i 2021

Den store, multinasjonale symptomartikkelen fra første covidbølge er nå publisert. Studien er somtalt som årets siste nyhetssak på sovno.no: https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/sovnproblemer-og-dagtidsfungering-under-covid-19-pandemien-en-multinasjonal-studie

Styret ønsker også å takke alle medlemmer for følget i 2021. Vi ser frem til et spennende, søvnmedisinsk 2022.