Barnesøvnkurs i Stavanger 26.-28.oktober

Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM) arrangerer Barnesøvnkurs i samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomni (Nevsom)
og Nasjonal Kompetansetjeneste for søvnsykdommer (Sovno).

Kurset vil dekke følgende tema:

• Søvnfysiologi, søvnens betydning for utvikling, vekst og helse, vanlige søvnforstyrrelser hos barn og unge
• Søvn og psykisk helse
• Ikke-farmakologisk behandling av søvnforstyrrelser, insomni og døgnrytmeforstyrrelser
• Farmakologisk behandling
• Søvnforstyrrelser og utviklingsforstyrrelser/syndromer
• Utredning og behandling av søvnsykdommer: søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser, søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, hypersomnier
• Søvn og epilepsi

Målgruppe er pediatere, barnepsykiatere, almenpraktikere, ØNH, nevrofysiologer