Innspill til ny hjernehelsestrategi

«Helsedirektoratet (HDir)  skal på oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet utarbeide ny Hjernehelsestrategi. Hjernehelsestrategien handler i første rekke om ansvaret til helse- og omsorgstjenesten i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Den gir retning for forebyggende tiltak, brukermedvirkning, helse- og omsorgstjenester og forskning. Den [ ... ]  Les mer