Retningslinjer for søvndiagnostikk og behandling

Anbefalinger for søvnundersøkelser, Norske diagnostiske retningslinjer publisert 27/11 2018:

http://online.fliphtml5.com/xmiv/rwez/#p=1

Versjon uten illustrasjoner:

    Norske retningslinjer for søvndiagnostikk


Se også svenske diagnostiske retningslinjer:

    Sesar riktlinjer

Svenske retningslinjer for behandling med positivt luftveistrykk: https://registercentrum.blob.core.windows.net/sesar/r/Riktlinjer_for_utredning_av_misstankt_somnapne_hos_vuxna-8–r1lwpRBloV.pdf

Amerikanske retningslinjer for behandling med PAP

https://aasm.org/clinical-resources/practice-standards/practice-guidelines/

 

Foreslåtte norske retningslinjer publisert i tidsskriftet «Søvn» nr 1 2020:
https://helse-bergen.no/seksjon/sovno/Documents/Kunnskapsbasert%20retningslinje%20om%20oppstart%20og%20oppfølging%20av%20behandling%20med%20CPAP.pdf