Vi minner om frist til å melde inn symposium 15. januar

Nordisk søvnkongress arrangeres i Reykjavik 18. -21. juni. Frist for å melde inn abstract er 15. januar.

https://nsc2023.is/