Studie av medisinfri søvnbehandling

Medisinfri søvnbehandling i primærhelsetjenesten er et forskningsprosjekt som skal undersøke om gruppebasert CBT-I (det kommunale kurset Sov godt) har en gunstig effekt på søvnkvalitet og livskvalitet. Alle voksne som sliter med søvnløshet er velkommen til å delta i studien. Mer informasjon på:www.sovnbehandling.no