SØVNSYKDOMMER, MED FOKUS PÅ UTREDNING OG BEHANDLING AV SØVNAPNE OG HYPERSOMNIER.


Kurset arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (www.sovno.no) og Senter for søvnmedisin, Haukeland Universitetssjukehus
Sted: Bikuben, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen
Foreleser Tid
Mandag 31. august 2020 Møteleder Bjørn Bjorvatn

Introduksjon. Kunnskapstest, generelt om søvn (45 min) Bjorvatn, HUS 10:00-10:45
Søvnfysiologi og søvnregulering (45 min) Bjorvatn 11:00-11:45
Insomni (45 min) Bjorvatn 11:55-12:40
Lunsj 12:40-13:15
Klassifikasjon av søvnsykdommer (30 min) Pallesen, UiB 13:15-13.45
Døgnrytmeforstyrrelser (30 min) Pallesen 13:55-14:25
Søvnapne: epidemiologi, utredning og behandling (60 min) Lehmann, HUS 14:35-15:35
Pasienterfaringer, inkl. demonstrasjon av CPAP (30 min) Fløysand, Sørensen 15:40-16.10
Søvnapne, kirurgisk behandling (30 min) Gulati, HUS 16:15-16:45

Tirsdag 1. september 2020 Møteleder Bjørn Bjorvatn

Parasomnier (30 min) Bjorvatn 08:30-09:00
Narkolepsi (45 min) Gjerstad, Stavanger 09:15-10:00
Andre hypersomnier, inkl. idiopatisk hypersomni (45 min) Gjerstad 10:15-11:00
Restless legs og PLMS (30 min) Gjerstad 11:15-11:45
Nattlige epileptiske anfall (30 min) Gjerstad 11:55-12:25
Lunsj 12:25-13:00
Søvnproblemer ved psykiske lidelser (45 min) Holsten, UiB 13:00-13:45
Søvnforstyrrelser hos barn (45 min) Vollsæter, HUS 14.00-14:45
Søvnforstyrrelser hos eldre (45 min) Blytt, UiB 15:00:15:45
Gjentakelse av kunnskapstest om søvn (30 min) Bjorvatn 15:45-16:15

Onsdag 2. september 2020 Møteleder Ingvild W. Saxvig

Objektiv skåring av søvn og søvnighet (45 min) Saxvig, HUS 08:30-09:15
Objektiv skåring av respiratoriske hendelser (45 min) Saxvig 09:30-10:15
Polygrafi, praktisk gjennomgang (30 min) Berge, HUS 10:30-11:00
Polygrafiscoring i plenum (30 min) Berge 11:15-11:45
Lunsj 11:45-12:30
Parvis polygrafiskåring med gjennomgang (45 min) Berge/Saxvig 12:30-13:15
Parvis polygrafiskåring med gjennomgang (90 min) Berge/Saxvig 13:30-15:00
Avslutning/Evaluering (30 min) Saxvig 15:00-15:30