Myofunksjonell terapi hos barn med OSA

Nypublisert samleartikkel dokumenterer effekt av myofunksjonell terapi for søvnapne også hos barn: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32861058/