Disputas 9. Oktober

Kristine Stangenes disputerer for ph.d.–graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Sleep habits and sleep problems among children born extremely preterm: A Norwegian population-based cohort study». Disputas fredag 9 oktober 2020 kl. 12:15

Prøveforelesning «Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn og unge, indikasjon og metode for utredning og behandling» fredag 9 oktober 2020 kl. 10:15

Disputasen holdes i digitalt møterom og kan følges på denne lenken: https://www.uib.no/nye-doktorgrader/138860/mer-s%C3%B8vnproblemer-hos-barn-f%C3%B8dt-ekstremt-prematur