Agenda for generalforsamling

Generalforsamling i NOSM, Solstrand (Bergen) 14. mars 2019, kl 1515-1715

Agenda

  • Generell informasjon/gjennomgang av foreningens aktiviteter inkludert NSC 2019
  • Revisjon av vedtektene: Foreningens formål, styresammensetning, hvem kan bli medlem?
  • Økonomi
  • Aktiviteter fremover
  • Valg: Forrige generalforsamling var i 2018, men har tidligere vært hvert annet år. Neste generalforsamling planlegges til 2021. Alle i sittende styre har sagt seg villig til å fortsette.
  • Ev.
  • Litt mer informasjon om NSC 2019 dersom tiden tillater det

Vel møtt!

Morten Engstrøm NTNU/St.Olavs hospital

NOSM