Invitasjon til kurs om Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Utredning og behandling.

Sted og tid:
Clarion Hotel Admiral
C. Sundtsgt. 9, 5004 Bergen

  1. november – 27. november 2020 (uke 48)
    Bergen søvnsenter/Universitetet i Bergen

Ikke-medikamentell behandling (CBT, søvn-restriksjon, stimuluskontroll, lysterapi) av søvnproblemer har fått mye omtale de siste årene, og mange kolleger har uttrykt ønske om å bli oppdatert på dette feltet.

Målgruppe:
Leger i primærhelsetjenesten, psykiatri, lungemedisin, [ ... ]  Les mer

Barnesøvnkurs i Stavanger 26.-28.oktober

Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM) arrangerer Barnesøvnkurs i samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomni (Nevsom)
og Nasjonal Kompetansetjeneste for søvnsykdommer (Sovno).

Kurset vil dekke følgende tema:

• Søvnfysiologi, søvnens betydning for utvikling, vekst og helse, vanlige søvnforstyrrelser [ ... ]  Les mer