Møter våren 2019


1 “Sleep and Breathing 2019”, en konferanse organisert av the European Respiratory Society (ERS) and the European Sleep Research Society (ESRS) I Marseille
11.-13. April https://www.esrs.eu/index.php?id=1058

Ps abstractfrist 30/10

2 European Narcolepsy Master Class (17.mai), the 10th European Narcolepsy Day (18-19 mai), begge i Bern og arrangert av European Narcolepsy Network. Se program under.

3 Nordic Sleep Conference 2019 i Oslo og Holmenkollen 23-25 mai. Vi håper å se deg der! 


DRAFT PROGRAM
, 12.10.2018

European Narcolepsy Master Class

Bern, Switzerland, May

 

supported by: UCB (Platinum), Bioprojet, IDORSIA, Theranexus, Harmony (t.b.c.), Takeda (t.b.c.), Avadel (t.b.c.)

 

 

Friday, May 17 (University Hospital, Inselspital, Bern)

Narcolepsy, Update 2018

 

08:30-09:00 Registration

09:00-09:15  Welcome and introductionC. Bassetti

 

Session 1Etio-Pathophysiology

09.15-09.45Circuits of narcolepsyC. Peyron (F)

09.45-10.15Autoimmunity of narcolepsyF. Sallusto (CH)

10.15-10.30Discussion

 

10.30-11.00Break

 

Session 2Clinical presentation (with case examples)11.00-11.30Clinical features in adultsP. Reading (UK)

11.30-12.00Clinical features in childrenG. Plazzi (I)

12.15-12.30Discussion

 

12.30-14.00Lunch

 

Session 3Diagnosis/Differential Diagnosis (with cases examples)

14.00-14.30DiagnosisR. Fronczek (NL)

14.30-15.00Differential diagnosisC. Bassetti (CH)

15.00-15.15Discussion

 

15.15-15.45Break

 

Session 4Treatment (with case examples)

15.45-16.15Management in adultsU. Kallweit (G)

16.15-16.45Management in childrenM. Lecendraux (F)

16.45-17.00Discussion

 

18.00End

Bern, Switzerland, May 18-19, 2019

 

in collaboration with

 

supported by: UCB (Platinum), Bioprojet, IDORSIA, JAZZ, Theranexus, Harmony (t.b.c.), Takeda (t.b.c.),

 

Saturday, May 18 (University Hospital, Inselspital, Bern)

 

08:30-09:00 Registration

09:00-09:15 WelcomeC. Bassetti

 

09.15-10.30Session 1: Basic Science

Chair: P.H. Luppi (F)

 

09.15-09.45Genetics of the narcolepsy borderlandM. Tafti (CH)

09.45-10.15Neurobiology of the narcolepsy borderlandM. Schmidt (CH)

10.15-10.30Discussion

 

10.30-11.00Coffee break

 

11.00-12.15Session 2: Clinical Science

Chair: J. Mathis (CH)

 

11.00-11.30Clinical features of the narcolepsy borderlandG.J. Lammers (NL)

11.30-12.00Treatment of the narcolepsy borderlandY. Dauvilliers (F)

12.00-12.15Discussion

 

12.15-14.00Lunch and Poster

12.30-13.30Business Meeting

 

14.00-15.00Session 3: Patients questions/answers 

Chairs: G. Plazzi (I), C. Bassetti (CH)

 

15.00-16.00Session 4: Young scientists session (6 talks)

Chairs: F. Pizza I), A. Wierzbicka (CH)

 

16.00-16.30Coffee break

 

 

16.30-17.45Session 5: Year in review(Narcolepsy)

Chair: K. Sonka (CZ)

 

16.30-17.00Clinical scienceG. Plazzi (I)

17.00-17.30Basic scienceB. Kornum (DK)

17.30-17.45Discussion

 

 

18.00-19.00Meeting of the EU-NN board with representatives of pts organizations

 

 

Sunday, May 19 (University Hospital, Inselspital, Bern)

 

09.00-10.30Session 6: The patients’ perspective(narrative medicine)

Chairs: G. Maye (D), S. Knudsen (N)

 

09.00-09.30Lecture 1: Narcolepsy

09.30-10.00Lecture 2: Idiopathic Hypersomnia

10.00-10.30Lecture 3: Kleine-Levin Syndrome

 

10.30-11.00Coffee break 

11.00-12.15Session 7: Awards ceremony

Chairs: C. Bassetti (CH), G. Plazzi (I)

 

11.00-11.15Young Scientist Award

 

11.15-11.30Best Poster award

 

11.30-12.30European Narcolepsy Award (and lectures) 2019

M. Yanagisawa (J)

E. Mignot (USA)

 

12.30-12.45Presentation of candidates for European Narcolepsy Day 2020

 

12.45Closing remarks

20. september: Frist for å melde vitenskapelige bidrag til Nordisk kongress

Bruk vedlagte skjema (kopier inn i word):

Symposia/teaching course proposals for the Nordic Sleep Conference

Oslo, Norway, May 23-25 2019

 

Title of Symposium / Teaching course:

The chairperson is the leader of the symposia before and during the Conference (coordinates and inform the speakers).

Summary of intention and reasons why the symposium/teaching course should be considered (max. 250 words). Please indicate which format you prefer:

Chairperson:
Name:
Affiliation:
E-mail:

Speaker 1:

Title of contribution:
Name:
Affiliation:
E-mail:

Speaker 2:

Title of contribution:
Name:
Affiliation:
E-mail:

Speaker 3:

Title of contribution:
Name:
Affiliation:
E-mail:

Speaker 4:

Title of contribution:  
Name:  
Affiliation:  
E-mail:  

 

The inclusion of different Nordic nationalities within a symposia proposal is encouraged as well as a consideration for gender balance and the inclusion of early career researchers where possible. We also welcome symposia with a mixture of review talks (.e.g first speaker) and more in-depth research talks.

We also encourage you to send us ideas for keynote speakers with a short summary of why that specific keynote speaker should be chosen.

We plan to decide the program in September 2018.

Please send all symposia and keynote suggestions to Michaela Gjerstad Gjerstad, Michaela-Alexandra Dreetz michaela-alexandra.dreetz.gjerstad@sus.no

 

Søvnkurs i Linköping

SFSS kurs: Sömnfysiologi och basal sömnvetenskap för tandläkare, BMA och sjuksköterskor.
Denna kurs är den första i en serie av tre som syftar till ackreditering som sömnspecialist av personer som tillhör ovan nämnda yrkesgrupper.
Kursinnehåll: Sömnens neurobiologi, dygnsrytm, sömnstörningar, effekter av sömnbrist, metoder att mäta sömn, kurvtolkning, odontologisk sömnmedicin och behandling med oral apparatur. Kursen kommer att avslutas med ett skriftligt prov.
Tid och plats: Hotell Scandic City, Linköping 17-19 oktober 2018.
 Lärare: professor Eva Svanborg, med. dr. Martin Ulander samt professor Åke Tegelberg.
Kursavgift: 5000:-.
Preliminär anmälan kan göras till eva.svanborg@liu.se. Definitiv anmälan görs senare i och med betalning av kursavgift till kongressbyrå.
 
SFSS grundkurs Sömn och sömnrelaterade sjukdomar.
Denna kurs riktar sig till alla som önskar vidga sitt vetande omkring sömn i allmänhet. Den ingår inte i föreningens program för ackreditering som sömnspecialist. Deltagande kräver medlemskap i SFSS, men personer med olika bakgrundskunskap är alla välkomna.
Tid och plats: Frimurarhotellet, Linköping 19-23 november 2018.
Kursinnehåll: Sömnbehov och konsekvenser av sömnbrist. Dygnsrytm, reglering av sömn och vakenhet. Sömn och immunförsvar. Översiktlig klassifikation av sömnrelaterade sjukdomar. Utförligare beskrivningar av andningsrelaterade sjukdomar, insomni, narkolepsi och restless legs. Sömn och smärta. Sömnstörningar i olika åldrar. Olika metoder att mäta sömn och sömnstörningar, kurvtolkning i grupp. Kursen avslutas med ett skriftligt prov.
Lärare: professor Eva Svanborg samt med.dr. Martin Ulander
Kursavgift: 5000:-.
Preliminär anmälan kan göras till eva.svanborg@liu.se. Definitiv anmälan görs senare i och med betalning av kursavgift till kongressbyrå.