European academy og dental sleep medicine møte i forbindelse med Sleep and Breathing:

https://sleepandbreathing.org/

har EADSM sitt årlige møte. Programmet er noe eget og noe flettet sammen med det øvrige programmet:

https://www.eadsm.eu/wp-content/uploads/2019/01/EADSM-programme-1.pdf

EADSM (European Academy of Dental Sleep Medicine) organiserer fagpersonell med interesse for dental Søvnmedisin.

NOSMED har nå gått sammen med EADSM.

http://www.eadsm.eu

Agenda for generalforsamling

Generalforsamling i NOSM, Solstrand (Bergen) 14. mars 2019, kl 1515-1715

Agenda

  • Generell informasjon/gjennomgang av foreningens aktiviteter inkludert NSC 2019
  • Revisjon av vedtektene: Foreningens formål, styresammensetning, hvem kan bli medlem?
  • Økonomi
  • Aktiviteter fremover
  • Valg: Forrige generalforsamling var i 2018, men har tidligere vært hvert annet år. Neste generalforsamling planlegges til 2021. Alle i sittende styre har sagt seg villig til å fortsette.
  • Ev.
  • Litt mer informasjon om NSC 2019 dersom tiden tillater det

Vel møtt!

Morten Engstrøm NTNU/St.Olavs hospital

NOSM