SØVNSYKDOMMER, MED FOKUS PÅ UTREDNING OG BEHANDLING AV SØVNAPNE OG HYPERSOMNIER.


Kurset arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (www.sovno.no) og Senter for søvnmedisin, Haukeland Universitetssjukehus
Sted: Bikuben, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen
Foreleser Tid
Mandag 31. august 2020 Møteleder Bjørn Bjorvatn

Introduksjon. Kunnskapstest, generelt om søvn (45 min) Bjorvatn, HUS 10:00-10:45
Søvnfysiologi og søvnregulering (45 min) Bjorvatn 11:00-11:45
Insomni (45 min) Bjorvatn 11:55-12:40
Lunsj 12:40-13:15
Klassifikasjon av søvnsykdommer (30 min) Pallesen, UiB 13:15-13.45
Døgnrytmeforstyrrelser (30 min) Pallesen 13:55-14:25
Søvnapne: epidemiologi, utredning og behandling (60 min) Lehmann, HUS 14:35-15:35
Pasienterfaringer, inkl. demonstrasjon av CPAP (30 min) Fløysand, Sørensen 15:40-16.10
Søvnapne, kirurgisk behandling (30 min) Gulati, HUS 16:15-16:45

Tirsdag 1. september 2020 Møteleder Bjørn Bjorvatn

Parasomnier (30 min) Bjorvatn 08:30-09:00
Narkolepsi (45 min) Gjerstad, Stavanger 09:15-10:00
Andre hypersomnier, inkl. idiopatisk hypersomni (45 min) Gjerstad 10:15-11:00
Restless legs og PLMS (30 min) Gjerstad 11:15-11:45
Nattlige epileptiske anfall (30 min) Gjerstad 11:55-12:25
Lunsj 12:25-13:00
Søvnproblemer ved psykiske lidelser (45 min) Holsten, UiB 13:00-13:45
Søvnforstyrrelser hos barn (45 min) Vollsæter, HUS 14.00-14:45
Søvnforstyrrelser hos eldre (45 min) Blytt, UiB 15:00:15:45
Gjentakelse av kunnskapstest om søvn (30 min) Bjorvatn 15:45-16:15

Onsdag 2. september 2020 Møteleder Ingvild W. Saxvig

Objektiv skåring av søvn og søvnighet (45 min) Saxvig, HUS 08:30-09:15
Objektiv skåring av respiratoriske hendelser (45 min) Saxvig 09:30-10:15
Polygrafi, praktisk gjennomgang (30 min) Berge, HUS 10:30-11:00
Polygrafiscoring i plenum (30 min) Berge 11:15-11:45
Lunsj 11:45-12:30
Parvis polygrafiskåring med gjennomgang (45 min) Berge/Saxvig 12:30-13:15
Parvis polygrafiskåring med gjennomgang (90 min) Berge/Saxvig 13:30-15:00
Avslutning/Evaluering (30 min) Saxvig 15:00-15:30

Invitasjon til kurs om Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Utredning og behandling.

Sted og tid:
Clarion Hotel Admiral
C. Sundtsgt. 9, 5004 Bergen

  1. november – 27. november 2020 (uke 48)
    Bergen søvnsenter/Universitetet i Bergen

Ikke-medikamentell behandling (CBT, søvn-restriksjon, stimuluskontroll, lysterapi) av søvnproblemer har fått mye omtale de siste årene, og mange kolleger har uttrykt ønske om å bli oppdatert på dette feltet.

Målgruppe:
Leger i primærhelsetjenesten, psykiatri, lungemedisin, indremedisin, øre-nese-hals, nevrologi, barne-ungdomspsykiatri, arbeidsmedisin, og tilsynsleger ved sykehjem.

Kurset er godkjent for spesialitetene allmennmedisin (klinisk emnekurs i psykiatri), psykiatri, nevrologi, indremedisin, lungesykdommer, ØNH-sykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering med 17 timer. Godkjent for spesialiteten arbeidsmedisin med 8 timer.

Innhold / målsetting:
Innføring i kunnskap og teorier om søvnfysiologi og døgnrytmeregulering. Ikke-medikamentell behandling av søvnvansker. Den teoretiske bakgrunn for og praktiske applikasjon av lys og lysbehandling ved søvnproblemer, vinterdepresjoner og andre psykiske lidelser. Medikamentell behandling, inkludert melatonin, ved søvnproblemer.

Kursledelse:
Professor dr. med. Fred Holsten
Psykiatrisk Institutt, UiB
Professor dr. med. Bjørn Bjorvatn
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland sykehus

Kurssted:
Clarion Hotel Admiral
C. Sundtsgt. 9, 5004 Bergen Tlf.: 55 23 64 00

Kursavgift/dagpakke:
Kr. 4680,-, fordelt på kursavgift = Kr. 3500,- og to dagpakker (lunsj, kaffe, frukt, kake, møterom, internett) = Kr. 1180,-

Påmeldingsfrist:
Helst før 20. oktober, 2020
Påmelding skjer på eget skjema, og sendes, helst på epost, til:
Fred Holsten
Kalfarveien 65
5022 Bergen
Epost: fred@uib.no

NB! Påmelding er bindende. Ved spørsmål:
Fred Holsten 90 27 39 80
Bjørn Bjorvatn 55 58 60 88 (jobb)

Program:

Torsdag 26. november
09.00 – 09.15 Holsten Velkommen og registrering.
09.15 – 10.00 Bjorvatn Bergen Sleep Knowledge Questionnaire. Forekomst av søvnproblemer.
10.10 – 10.50 Bjorvatn Basale mekanismer ved søvn- og døgnrytmeregulering.
11.00 – 11.45 Bjorvatn Forts om basale mekanismer.
11.55 – 12.40 Bjorvatn Ikke-medikamentell behandling av insomni.
12.40 – 13.30 Lunsj
13.30 – 14.15 Holsten Gruppearbeid med insomni-kasus.
14.30 – 15.15 Holsten Søvnproblemer ved psykiske lidelser.
15.30 – 16.15 Holsten Forts om søvnproblemer ved psykiske lidelser.
16.30 – 17.00 Holsten Vinterdepresjoner.

Fredag 27. november

08.30 – 09.15 Bjorvatn Døgnrytmeforstyrrelser – faseforskyvninger.
09.25 – 10.10 Bjorvatn Døgnrytmeforstyrrelser – jet lag og skiftarbeid.
10.20 – 11.00 Bjorvatn Restless legs og periodiske beinbevegelser under søvn.
11.10 – 11.50 Bjorvatn Parasomnier.
12.00 – 12.40 Holsten Gruppearbeid forsinket søvnfasesyndrom.
12.40 – 13.30 Lunsj
13.30 – 14.10 Holsten Behandling av søvnproblemer hos barn.
14.20 – 15.00 Holsten Hypersomnier.
15.10 – 15.30 Holsten Sovemidler.
15.40 – 16.00 Bjorvatn/Holsten Praktisk veiledning i bruk av søvndagbøker, søvnrestriksjon, stimulus- kontroll behandling, lysbehandling, melatonin, hypnotika og antidepressiva
16.15 – 17.00 Bjorvatn/Holsten Bergen Sleep Knowledge Questionnaire på nytt. Kursevaluering.


Påmelding til kurs om
Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis.
Utredning og behandling.

Clarion Hotel Admiral
C. Sundtsgt. 9, 5004 Bergen

  1. november – 27. november 2020 (uke 48)
    Bergen Søvnsenter / UiB

Navn:__________________________________________________________________

Yrke/Tittel:_____________________________________________________________

Adresse:______________________________________________________________________

Tlf. arbeid:_______________Faks:________________ Tlf. privat:_______

Epost:_____________________________________________________

NB!!! Husk full adresse og epostadresse, slik at vi kan sende innbetalingsinformasjon til rett sted.
Kursavgift/dagpakker kr. 4680,- (inkluderer kaffe og lunsj begge dager).

Svarfrist 20. oktober. Bindende påmelding. Send påmelding til:
Fred Holsten
Kalfarveien 65
5022 Bergen
Epost: fred@uib.no Tlf: 90 27 39 80

Barnesøvnkurs i Stavanger 26.-28.oktober

Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM) arrangerer Barnesøvnkurs i samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomni (Nevsom)
og Nasjonal Kompetansetjeneste for søvnsykdommer (Sovno).

Kurset vil dekke følgende tema:

• Søvnfysiologi, søvnens betydning for utvikling, vekst og helse, vanlige søvnforstyrrelser hos barn og unge
• Søvn og psykisk helse
• Ikke-farmakologisk behandling av søvnforstyrrelser, insomni og døgnrytmeforstyrrelser
• Farmakologisk behandling
• Søvnforstyrrelser og utviklingsforstyrrelser/syndromer
• Utredning og behandling av søvnsykdommer: søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser, søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, hypersomnier
• Søvn og epilepsi

Målgruppe er pediatere, barnepsykiatere, almenpraktikere, ØNH, nevrofysiologer

Akershus universitetssykehus 29. januar 16-17.30, store auditorium: Munn- og ansiktstrening mot snorking og pustestopp

Sykdommen obstruktiv søvnapne rammer over en milliard mennesker i verden. Snorkere og pasienter med sykdommen har god effekt av øvelser som styrker muskler i munnen og ansiktet, såkalt orofacial myofunctional therapy (OMT).

Pasientforeningen Søvnforeningen http://Søvnforeningen.no og Akershus Universitetssykehus søker i år stiftelsen Dam om støtte til behandlingsforskning med OMT og bruk av en elektronisk søvndagbok.

Leder av Academy of Applied Myofunctional Sciences, Https://aamsinfo.org, Marc Richard Moeller holder foredraget.

Foredraget holdes på engelsk. Gratis inngang.

Møteleder er overlege ved Øre- Nese- Halsavdelingen, Harald Hrubos-Strøm

Minneord til professor Erlend A Nagelhus

Av Morten Engstrøm for styret i NOSM

Under en skitur fredag mistet Erlends liv helt uventet festet. Han var en erfaren skiløper og sterk. At livet hans skulle glippe nå er brutalt og altfor tidlig.

Erlend Nagelhus gav det norske søvnmiljøet et stor gave med sitt Key-Note foredrag under Nordisk søvnkonferanse i Oslo mai 2019. Han var et av trekkplastrene for konferansen og det var med stolthet vi hadde ham i programmet. Vi har mistet en stor kapasitet innen basal søvnforskning.

Sporene Erlend A Nagelhus satte etter seg vil alltid være der, men nye spor må kollegaene hans nå dessverre brøyte på egenhånd.

Det norske fagmiljøet lider nå et stort tap, men for dere som var hans nærmeste er tapet selvsagt større. Vi skal ta vare på minnene og sørger nå sammen med dere.