SØVNSYKDOMMER, MED FOKUS PÅ UTREDNING OG BEHANDLING AV SØVNAPNE OG HYPERSOMNIER.


Kurset arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (www.sovno.no) og Senter for søvnmedisin, Haukeland Universitetssjukehus
Sted: Bikuben, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen
Foreleser Tid
Mandag 31. august 2020 Møteleder Bjørn Bjorvatn

Introduksjon. Kunnskapstest, generelt om søvn (45 min) Bjorvatn, HUS 10:00-10:45
Søvnfysiologi og søvnregulering (45 min) Bjorvatn 11:00-11:45
Insomni (45 min) Bjorvatn 11:55-12:40
Lunsj 12:40-13:15
Klassifikasjon av søvnsykdommer (30 min) Pallesen, UiB 13:15-13.45
Døgnrytmeforstyrrelser (30 min) Pallesen 13:55-14:25
Søvnapne: epidemiologi, utredning og behandling (60 min) Lehmann, HUS 14:35-15:35
Pasienterfaringer, inkl. demonstrasjon av CPAP (30 min) Fløysand, Sørensen 15:40-16.10
Søvnapne, kirurgisk behandling (30 min) Gulati, HUS 16:15-16:45

Tirsdag 1. september 2020 Møteleder Bjørn Bjorvatn

Parasomnier (30 min) Bjorvatn 08:30-09:00
Narkolepsi (45 min) Gjerstad, Stavanger 09:15-10:00
Andre hypersomnier, inkl. idiopatisk hypersomni (45 min) Gjerstad 10:15-11:00
Restless legs og PLMS (30 min) Gjerstad 11:15-11:45
Nattlige epileptiske anfall (30 min) Gjerstad 11:55-12:25
Lunsj 12:25-13:00
Søvnproblemer ved psykiske lidelser (45 min) Holsten, UiB 13:00-13:45
Søvnforstyrrelser hos barn (45 min) Vollsæter, HUS 14.00-14:45
Søvnforstyrrelser hos eldre (45 min) Blytt, UiB 15:00:15:45
Gjentakelse av kunnskapstest om søvn (30 min) Bjorvatn 15:45-16:15

Onsdag 2. september 2020 Møteleder Ingvild W. Saxvig

Objektiv skåring av søvn og søvnighet (45 min) Saxvig, HUS 08:30-09:15
Objektiv skåring av respiratoriske hendelser (45 min) Saxvig 09:30-10:15
Polygrafi, praktisk gjennomgang (30 min) Berge, HUS 10:30-11:00
Polygrafiscoring i plenum (30 min) Berge 11:15-11:45
Lunsj 11:45-12:30
Parvis polygrafiskåring med gjennomgang (45 min) Berge/Saxvig 12:30-13:15
Parvis polygrafiskåring med gjennomgang (90 min) Berge/Saxvig 13:30-15:00
Avslutning/Evaluering (30 min) Saxvig 15:00-15:30

Invitasjon til kurs om Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Utredning og behandling.

Sted og tid:
Clarion Hotel Admiral
C. Sundtsgt. 9, 5004 Bergen

  1. november – 27. november 2020 (uke 48)
    Bergen søvnsenter/Universitetet i Bergen

Ikke-medikamentell behandling (CBT, søvn-restriksjon, stimuluskontroll, lysterapi) av søvnproblemer har fått mye omtale de siste årene, og mange kolleger har uttrykt ønske om å bli oppdatert på dette feltet.

Målgruppe:
Leger i primærhelsetjenesten, psykiatri, lungemedisin, indremedisin, øre-nese-hals, nevrologi, barne-ungdomspsykiatri, arbeidsmedisin, og tilsynsleger ved sykehjem.

Kurset er godkjent for spesialitetene allmennmedisin (klinisk emnekurs i psykiatri), psykiatri, nevrologi, indremedisin, lungesykdommer, ØNH-sykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering med 17 timer. Godkjent for spesialiteten arbeidsmedisin med 8 timer.

Innhold / målsetting:
Innføring i kunnskap og teorier om søvnfysiologi og døgnrytmeregulering. Ikke-medikamentell behandling av søvnvansker. Den teoretiske bakgrunn for og praktiske applikasjon av lys og lysbehandling ved søvnproblemer, vinterdepresjoner og andre psykiske lidelser. Medikamentell behandling, inkludert melatonin, ved søvnproblemer.

Kursledelse:
Professor dr. med. Fred Holsten
Psykiatrisk Institutt, UiB
Professor dr. med. Bjørn Bjorvatn
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland sykehus

Kurssted:
Clarion Hotel Admiral
C. Sundtsgt. 9, 5004 Bergen Tlf.: 55 23 64 00

Kursavgift/dagpakke:
Kr. 4680,-, fordelt på kursavgift = Kr. 3500,- og to dagpakker (lunsj, kaffe, frukt, kake, møterom, internett) = Kr. 1180,-

Påmeldingsfrist:
Helst før 20. oktober, 2020
Påmelding skjer på eget skjema, og sendes, helst på epost, til:
Fred Holsten
Kalfarveien 65
5022 Bergen
Epost: fred@uib.no

NB! Påmelding er bindende. Ved spørsmål:
Fred Holsten 90 27 39 80
Bjørn Bjorvatn 55 58 60 88 (jobb)

Program:

Torsdag 26. november
09.00 – 09.15 Holsten Velkommen og registrering.
09.15 – 10.00 Bjorvatn Bergen Sleep Knowledge Questionnaire. Forekomst av søvnproblemer.
10.10 – 10.50 Bjorvatn Basale mekanismer ved søvn- og døgnrytmeregulering.
11.00 – 11.45 Bjorvatn Forts om basale mekanismer.
11.55 – 12.40 Bjorvatn Ikke-medikamentell behandling av insomni.
12.40 – 13.30 Lunsj
13.30 – 14.15 Holsten Gruppearbeid med insomni-kasus.
14.30 – 15.15 Holsten Søvnproblemer ved psykiske lidelser.
15.30 – 16.15 Holsten Forts om søvnproblemer ved psykiske lidelser.
16.30 – 17.00 Holsten Vinterdepresjoner.

Fredag 27. november

08.30 – 09.15 Bjorvatn Døgnrytmeforstyrrelser – faseforskyvninger.
09.25 – 10.10 Bjorvatn Døgnrytmeforstyrrelser – jet lag og skiftarbeid.
10.20 – 11.00 Bjorvatn Restless legs og periodiske beinbevegelser under søvn.
11.10 – 11.50 Bjorvatn Parasomnier.
12.00 – 12.40 Holsten Gruppearbeid forsinket søvnfasesyndrom.
12.40 – 13.30 Lunsj
13.30 – 14.10 Holsten Behandling av søvnproblemer hos barn.
14.20 – 15.00 Holsten Hypersomnier.
15.10 – 15.30 Holsten Sovemidler.
15.40 – 16.00 Bjorvatn/Holsten Praktisk veiledning i bruk av søvndagbøker, søvnrestriksjon, stimulus- kontroll behandling, lysbehandling, melatonin, hypnotika og antidepressiva
16.15 – 17.00 Bjorvatn/Holsten Bergen Sleep Knowledge Questionnaire på nytt. Kursevaluering.


Påmelding til kurs om
Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis.
Utredning og behandling.

Clarion Hotel Admiral
C. Sundtsgt. 9, 5004 Bergen

  1. november – 27. november 2020 (uke 48)
    Bergen Søvnsenter / UiB

Navn:__________________________________________________________________

Yrke/Tittel:_____________________________________________________________

Adresse:______________________________________________________________________

Tlf. arbeid:_______________Faks:________________ Tlf. privat:_______

Epost:_____________________________________________________

NB!!! Husk full adresse og epostadresse, slik at vi kan sende innbetalingsinformasjon til rett sted.
Kursavgift/dagpakker kr. 4680,- (inkluderer kaffe og lunsj begge dager).

Svarfrist 20. oktober. Bindende påmelding. Send påmelding til:
Fred Holsten
Kalfarveien 65
5022 Bergen
Epost: fred@uib.no Tlf: 90 27 39 80

Barnesøvnkurs i Stavanger 26.-28.oktober

Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM) arrangerer Barnesøvnkurs i samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomni (Nevsom)
og Nasjonal Kompetansetjeneste for søvnsykdommer (Sovno).

Kurset vil dekke følgende tema:

• Søvnfysiologi, søvnens betydning for utvikling, vekst og helse, vanlige søvnforstyrrelser hos barn og unge
• Søvn og psykisk helse
• Ikke-farmakologisk behandling av søvnforstyrrelser, insomni og døgnrytmeforstyrrelser
• Farmakologisk behandling
• Søvnforstyrrelser og utviklingsforstyrrelser/syndromer
• Utredning og behandling av søvnsykdommer: søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser, søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, hypersomnier
• Søvn og epilepsi

Målgruppe er pediatere, barnepsykiatere, almenpraktikere, ØNH, nevrofysiologer