Nye anbefalinger for objektiv undersøkelse av søvn og søvnforstyrrelser

Tidsskriftet.no har i dag publisert kommentarartikkel om nye, norske retningslinjer for søvndiagnostikk: https://tidsskriftet.no/2018/11/debatt/nye-anbefalinger-objektiv-undersokelse-av-sovn-og-sovnforstyrrelser

De nye retningslinjene er lagt inn som egen side:

http://nosm.no/retningslinjer-for-sovndiagnostikk/